0.00 €
Ostukorv

Ostukorvis ei ole tooteid.

Privaatsustingimused

Üldsätted

Teie isikuandmete kaitsmine on meie jaoks oluline. Käesolev privaatsuspoliitika annab teile ülevaate sellest, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me kogume. Käsitleme Teie õiguseid ning kuidas saate oma andmeid kontrollida või muuta. Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsa Teie privaatsust, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Meie veebilehte kasutades nõustute käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja küpsiste kasutamisega.

Kes Teie isikuandmeid töötleb?

Teie isikuandmete eest vastutav töötleja on BioMinerata ehk Biominerata OÜ (reg. nr. 11957936) (andmetöötleja).

Andmesubjekti privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

Kuidas andmete kogumine toimub?

Isikuandmete kogumine võib toimuda järgnevatel viisidel:

 • Vabatahtlikul kontaktandmete (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, kohaletoimetamise aadress jms) sisestamisel meie veebilehele
 • Veebisaidi kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu (näiteks Google Analytics)
 • Facebook pikslisildi abil (Facebook pixel)
 • Google taasturunduse sildi abil (Google remarketing tag)
 • MailChimp analüütika tarkvara abil (e-posti turunduse puhul)
 • Thrive'i tehniliste kui ka analüütiliste küpsiste (cookies) kaudu
 • Võime teie andmeid koguda avalikest andmebaasidest ja registritest, sealhulgas sotsiaalmeediast ja ärikataloogidest.

Kogutud andmete töötlemise aluseks on andmesubjekti kodulehe kaudu kaupu või teenuseid lepingu täitmine, meie teenuse kvaliteetne ja korrektne osutamine, turundamine ja meie õigustatud huvi mõista paremini klientide ja külastajate soove ning vajadusi.

Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab. 

Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

Milliseid andmeid me kogume ning miks?

Andmetöötleja võib koguda järgmiseid isikuandmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoni number
 • IP-aadress
 • Veebisaidi tellimuste andmed (tellimuse kuupäev, kaup, kogus, tellimuse staatus)
 • veebilehe kasutamise andmed (klõpsamiste ja külastuste ajalugu)
 • E-posti turunduse efektiivsuse andmed (avamiste ning klõpsamiste ajalugu)

Andmetöötleja kogub ka andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (isikustamata andmed), nagu näiteks sugu, vanus, asukoht, seadme operatsioonisüsteem, veebilehitseja nimetus ja versioon jms. Oluline on silmas pidadad, et isikustamata andmed ei ole käsitletavad isikuandmetena kooskõlas käesolevas privaatsuspoliitikas esile toodud reeglitega. Isikustamata andmeid töödeldakse üksnes analüütilistel ja statistilistel eesmärkidel.

Töötleme andmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • Tellitud toodete või teenuste kätte toimetamiseks (sh ka tasuta tooted ja teenused)
 • Lepingute ja muude kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks
 • Turundamiseks. Võime selleks kasutada selliseid kanaleid nagu e-post, tekstisõnumid, müügikõned, sotsiaalmeedia reklaamid ning muud levinud digiturunduse kanalid nagu näiteks Google Ads või Bing Ads.
 • Turunduse efektiivsuse mõõtmiseks. Näiteks analüüsime andmeid andmeid e-kirjade ja reklaamide avamise osas eesmärgiga pakkuda kliendile tema eelistatud sisu. See võib aset leida ka kolmandate osapoolte veebiplatvormidel nagu näiteks Facebook või Google.
 • Teenuste ja toodete analüüsimiseks ja täiustamiseks
 • Veebilehe haldamiseks
 • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks
 • Klientide ning külastajatele päringutele vastamiseks

Teie isikuandmete säilitamise periood ja turvalisus

Käsitleme kogutud isikuandmeid kui konfidentsiaalset infot. Säilitame isikuandmeid vaid nõnda kaua, kui need on töötlemiseks vajalikud. Enamasti tähendab see, et kui andmed pole enam turundamiseks, analüüsimiseks või muudeks kogumise otstarveteks vajalikud, siis need kustutatakse. Turundamiseks võime kasutada kuni 84 kuu vanuseid andmeid.

E-posti turunduse puhul säilitame kontaktandmeid kuni e-kirjade saaja pole meilt palunud kirjade saatmise lõpetamist, või kuni ta pole ise lahkunud uudiskirja saajate grupist (sell ejaoks on iga saadetud e-kirja lõpus vastav link).

Lisaks sellele võib andmete säilitamise periood sõltuda ka seadusjärgsetest dokumentide säilitamise nõuetest või spetsiifilistest kliendi päringutest. Pärast isikuandmete kustutamist võivad need jääda meie andmebaasidesse vaid anonümiseeritud (pseudonümiseeritud) kujul statistilistel eesmärkidel kasutamiseks.

Isikuandmete kaitse osas anname endast parima, et vältida andmetele loata ligipääsu. Rakendame selleks mõistlikke ja levinud kaitsemeetmeid, mis hõlmavad tehnilisi kui ka füüsilisi piiranguid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ja koostööpartneritel.

Isikuandmete kolmandate osapooltega jagamine

Vajadusel võime isikuandmeid edastada töötlemiseks oma koostööpartneritele ning tarnijatele. Selleks võivad olla reklaamiagentuurid, meie turunduspartnerid, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted (Maksekeskus AS), koostööpartnerid ning teenusepakkujad nagu Facebook, Google, MailChimp, Thrive, Zone jms). Kõik osapooled, kellega isikuandmeid jagame, vastavad GDPR-i nõuetele.

Vajadusel võime Teie andmeid jagada riikide järelvalve asutustega.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonda

Enamjaolt töötleme Teie andmeid Euroopa Liidus, kuid võime edastada Teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu juhul, kui meie või meie koostööpartnerid kasutavad EL-i/EMP väliste ettevõtete teenuseid. Selleks võivad osutuda andmesalvestuse teenusepakkujad nagu Amazon, Azure, Google ja turundusteenuste pakkujad nagu näiteks Facebook, Google, MailChimp, Thrive.

Küpsised, pikslisildid ning kuidas saate nendest vabaneda

Küpsis (cooke) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale. 

Täpsemalt võib meie veebileht kasutada järgnevaid küpsiseid:

 • Tehnilised küpsised, mis on vajalikud veebilehe funktsioneerimiseks
 • Analüütilised küpsised, mis võimaldavad meil koguda veebilehe kasutamisstatistikat ning mõõta e-posti turunduse efektiivsust
 • Autentimise küpsised, mis aitavad meie veebilehel meeles pidada Teie tehtud valikuid ja eelistusi
 • Reklaamküpsised, mida kasutame külastajate huvidele sihitud reklaamide pakkumiseks
 • Multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet
 • Suhtluspluginate küpsised, mille abil saavad sotsiaalvõrgustike kasutajad neile meelepärast sisu oma sõpradega jagada
 • Kolmandate osapoolte küpsised nagu Facebook, Google, MailChimp, Thrive

Täpsemalt saate kolmandate osapoolte küpsistega tutvuda järgnevatel lehtedel:

Enamus veebilehitsejaid on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid lehitseja seadeid on tavaliselt võimalik muuta nõnda, et veebilehitseja kas keeldub küpsistest täielikult, või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest. Selleks peate muutma oma veebilehitsejate seadeid. Tähtis: küpsiste blokeerimisel peate arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam toimida. Järgnevatelt linkidelt leiate juhendid levinumate veebilehitsejate vastavaks seadistamiseks:

Pikslisildid on lühikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid paigaldada ja lugeda. Need käivituvad, kui kasutaja saabub veebilehele, mille järel laetakse alla kolmandate osapoolte küpsised.

Teie (andmesubjekti) õigused

Oma õigustest on teil võimalik lähemalt lugeda siit.

Teil on õigus teada, kes mida töötleb ning milleks

Teil on õigus teada, mis eesmärgil Teie andmeid kasutatakse. Seda selgitab käesolev privaatsuspoliitika.

Teil on õigus oma andmetele juurde pääseda

Teil on õigus taotleda tasuta juurdepääsu isikuandmetele, mis meil Teie kohta on, ja saada neist juurdepääsetaval kujul koopia. Saate tutvuda enda kohta kogutud andmetega meiega e-kirja teel ühendust võttes: privaatsus@biominerata.ee.

Teil võib olla õigus esitada vastuväiteid

Teil võib olla õigus esitada vastuväiteid selle osas, kuidas Teie isikuandmeid töötleme. Teil on alati õigus esitada vastuväiteid otseturunduse saamise kohta. Teatavatel juhtudel võivad avalikud huvid siiski Teie vastuväiteid üles kaaluda.

Teil on õigus oma andmeid parandada

Kui Teie arvates võivad Teie isikuandmed, mida haldame, olla ebaõiged, mittetäielikud või ebatäpsed, siis võite paluda neid parandada. Saate oma andmeid parandada meiega e-kirja teel ühendust võttes: privaatsus@biominerata.ee.

Teil on õigus lasta oma andmed kustutada ja olla unustatud

Kuivõrd oleme andmete töötlemiseks toetunud Teie nõusolekule, võite alati paluda meil oma andmete töötlemine lõpetada oma nõusolekut tagasi võttes. Saate oma nõusolekut tagasi võtta meiega e-kirja teel ühendust võttes: privaatsus@biominerata.ee. Selle õiguse kasutamine ei mõjuta varasemaid isikuandmete töötlemise tegevusi.

Kui Teie andmeid enam ei vajata või kui neid töödeldakse ebaseaduslikult, siis võite paluda nende andmete kustutamist. Siiski tuleb kaitsta ka teisi EL-is kehtivaid õigusi, nagu sõnavabadust - näiteks juhtudel, kui avalik huvi teavet saada prevaleerib seda õigust.

Teil on õigus öelda sõna sekka automatiseeritud otsuste korral

Kui otsuste tegemisel kasutatakse Teie isikuandmetel põhinevaid algoritme, on teil õigus:

 • Saada teatatud automaatse otsuse korral
 • Lasta automatiseeritult otsus inimesel üle vaadata
 • Vaidlustada automatiseeritult tehtud otsus

Teil on õigus oma andmed üle kanda

Võite paluda enda andmed endale tagastada või kanda üle teisele ettevõtjale, kelle teenuseid Te tahaksite kasutada.

Kui teil on isikuandmete töötlemise kohta küsimusi, palun saatke meile e-kiri: privaatsus@biominerata.ee.

Muud sätted

Reserveerime õiguse küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

Success message!
Warning message!
Error message!